LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

  • Lịch công tác tuần từ 25-3-2013 đến 31-3-2013 PHÒNG GD&ĐT XUYÊN MỘC                   Lịch công tác tuần từ 25-3-2013 đến 31-3-2013 Trường THCS Quang Trung                                                 Thực hiện chương trình tuần 30                                                                                     Thứ/Ngày Buổi ...
    Được đăng 19:35, 24 thg 3, 2013 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 63. Xem nội dung khác »

THÔNG TIN CHUNG

  • Lịch công tác cuối năm học 2010-2011 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG LỊCH CÔNG TÁC CUỐI NĂM HỌC 2010-2011             Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011, Ban Giám Hiệu triển khai cụ thể lịch ...
    Được đăng 18:39, 5 thg 5, 2011 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn
  • Tổng hợp số liệu đăng ký dự thi lớp 10 năm học 2011-2012 (số liệu ngày 28/4/2011) UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc    Số: 323/SGDĐT-KTKĐCL ...
    Được đăng 18:11, 28 thg 4, 2011 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 4. Xem nội dung khác »