Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012

đăng 19:31, 20 thg 11, 2011 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn   [ đã cập nhật 19:53, 20 thg 11, 2011 ]

PHÒNG GD-ĐT XUYÊN MỘC

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

 

Số:   18  /KH-THCS.QT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hoà Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2011

 

PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2011 – 2012

(Đã được hội nghị CC-VC thông qua ngày 03-11-2011 )

 

PHẦN I : ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1). Thực trạng của nhà trường đầu năm học

            1.1 : Về biên chế trường lớp :

Stt

Khối-lớp

Kế hoạch giao

Thực hiện

Ghi chú

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

1

6

8

238

8

236

 

2

7

8

221

7

197

 

3

8

7

181

7

177

 

4

9

8

230

7

208

 

TỔNG CỘNG

31

870

29

818

 

 

            1.2 : Về đội ngũ :

-                     Tổng số CB,GV,CNV: 68/37 nữ ; trong đó : BGH : 3 ; GV+TPT: 57; NV : 8;

-                     Số GV đạt chuẩn:                   33/57  ;Tỷ lệ: 57.14%.

- Số GV trên chuẩn:               23/57  ;Tỷ lệ: 39.28%

- Số GV chưa đạt chuẩn:       1/57    ;Tỷ lệ:   3.57%          

            1.3 : Về cơ sở vật chất:

-         Số phòng dành cho dạy học:       25

-         Số phòng học bộ môn:                            05

-         Khối phòng phục vụ học tập:      04

-         Số phòng làm việc :                                 09       

-         Số chổ ngồi :                                                        1000

 

1.4: Tóm tắt một số kết quả năm học 2010-2011:

-         Tỷ lệ học sinh Giỏi:                    14.65%   So với 2009-2010:  11.68%;  tăng:   2.97%;

-         Tỷ lệ học sinh Khá:                     29.06%                                26.03%; tăng:      3.03%;

-         Tỷ lệ học sinh lên lớp:                 90.92%                                 91.28%; giảm:      0.36%;

-         Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp:           93.72%                                   93.87%; giảm:      0.15%;

-         Số HS giỏi cấp huyện :                12;                                     16;           giảm:      4 em;

-         Số HS giỏi cấp tỉnh:             02                                                02;          tăng:          0

-         Số CB, GV đạt LĐTT:     19;                                                       51;      giảm:   32 người;

-         Đạt CSTĐ cấp huyện:                  02.                                         08;      giảm:   6 người.

 

2). Về thuận lợi:

            - Đội ngũ giáo viên tương đối đầy đủ, mạnh về chất lượng, lực lượng giáo viên trẻ chiếm tỷ lệ cao, phần lớn đã đạt chuẩn trình độ đào tạo, nhiệt tình với công tác. Phong trào học tập nâng cao trình độ được cán bộ, giáo viên quan tâm tốt, ngày càng có nhiều giáo viên đạt trình độ trên chuẩn góp phần tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

-  Các tổ chức đoàn thể có truyền thống là năng động, sáng tạo, giàu nhiệt huyết, tích cực phối hợp với nhà trường chăm lo thực hiện các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

-  Nhà trường được sự quan tâm rất lớn của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xã Hoà Bình và Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Xuyên Mộc. Cơ sở vật chất khang trang, với nhiều trang, thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu hoạt động dạy - học.

 

3). Những khó khăn thách thức:

            - Tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng đang là vấn nạn chung của xã hội.        

- Tình trạng chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ đã và đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng trong nội bộ đội ngũ CB, GV, NV.

- Mức sống của nhân dân trên địa bàn còn thấp, số hộ nghèo còn nhiều, sự quan tâm đến điều kiện học hành của con em đối với một bộ phận nhân dân còn hạn chế .

 

 

 

PHẦN II : CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011 – 2012

 

Năm học 2011-2012 với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Nhiệm vụ chung của nhà trường trong năm học này là: Tích cực đổi mới công tác quản lý, cũng cố kỷ cương trường học; Ra sức thi đua dạy tốt, học tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục một cách hợp lý trên cơ sở đổi mới các hoạt động chuyên môn; Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ 3 cuộc vận động lớn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung về chống tiêu cực trong trường học, đồng thời tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phấn đấu giữ vững danh hiệu “Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia”; Xây dựng nhà trường cơ bản đạt các tiêu chuẩn quy định về “Trường trung học đạt chuẩn chất lượng giáo dục”.

 

            Thực hiện chỉ đạo của ngành GD&ĐT các cấp, dựa trên tình hình thực tế, trường THCS Quang Trung xác định những nhiệm vụ cụ thể trong năm học như sau:

           

1. Tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” :

Chỉ tiêu:         - Không có trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo;

                                    - Không có tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp;

                                    - Kết quả đánh giá “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt trên 86 điểm.

 

 

Biện pháp:

1.1. Ban giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và ngành Giáo dục, cụ thể như sau:

- Cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục theo Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

-  Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị;

- Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của ngành từ 20/11/2007 đến 20/11/2012.

- Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

1.2. Cùng với việc tổ chức học tập nội dung các cuộc vân động lớn, cần đề cao việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đội ngũ một cách thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật biết sống và làm việc theo pháp luật.

 

1.3. Bám sát Kế hoạch Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013 và kế hoạch “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012 của nhà trường.

 

                       

2. Nâng cao chất lượng giáo dục:

Các chỉ tiêu lớn:       - Tỷ lệ lên lớp thẳng đạt:                80.00%;

- Tỷ lệ lên lớp sau kiểm tra lại:      95.00%;

- Tỷ lệ tốt nghiệp THCS:                 95.00%.

                                                            (Có các bản phụ lục đính kèm)

 

2.1 : Giáo dục đạo đức tư tưởng:

            Chỉ tiêu xếp loại hạnh kiểm:

-         Xếp loại hạnh kiểm tốt, khá :               95.00%.

-         Xếp loại hạnh kiểm yếu :                                  0%

 

Biện pháp:

            Trên cơ sở giáo dục các hành vi đạo đức, lối sống thông qua chương trình giảng dạy GDCD, cần coi trọng giáo dục động cơ, thái độ học tập cho học sinh. Đây là trách nhiệm chung của toàn thể các thành viên trong nhà trường, mỗi giáo viên cần xem đây là một yêu cầu song song với giảng dạy các kiến thức văn hoá.

            Quán triệt đầy đủ nội quy, nề nếp của nhà trường đến tận từng học sinh và phụ huynh học sinh, thực hiện tốt việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình.

            Tăng cường giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, yêu con người, có tinh thần tự hào dân tộc thông qua các chương trình sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chủ điểm, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.

            Phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ngay từ đầu năm học.

            Tích cực tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa các tệ nạn xã hội đang có chiều hướng xâm nhập học đường, đẩy mạnh hoạt động giáo dục luật lệ an toàn giao thông, giáo dục môi trường với nhiều hình thức phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa chương trình giáo dục chính khóa với hoạt động ngoại khóa. Kiên quyết xử lý nghiêm những hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục của nhà trường.

 

2.2 : Giáo dục các môn văn hoá:                             

Chỉ tiêu xếp loại học lực: (Sau khi đã tổ chức kiểm tra lại)

            - Xếp loại giỏi, khá:             38.00%;

- Xếp loại yếu - kém:    5.00%;          

 

Biện pháp:

- Dạy và học đầy đủ các môn, kết hợp thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình với chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng bộ môn. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, triển khai đồng bộ những nội dung đổi mới đã được ngành tổ chức tập huấn.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn đặc biệt chú ý đến việc soạn, giảng, chấm chửa bài cho học sinh. 100% giáo viên lên lớp có giáo án, giáo án phải thể hiện rõ nội dung hoạt động của thầy và trò, thể hiện đổi mới PPDH. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án bằng máy vi tính. Sử dụng có hiệu quả 45 phút trên lớp, tạo sự cân đối giữa hoạt động của thầy và trò theo đặc trưng bài dạy và đặc trưng bộ môn, xoá bỏ hình thức giảng dạy theo kiểu “đọc-chép”.

- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, thực hiện đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng công bằng, khách quan.

- Đổi mới hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Phát động phong trào “thi đua học tập” trong học sinh, tổ chức các cuộc thi “Đố em” để động viên phong trào học tập.

- Tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh lớp 6, lớp 9 thuộc các môn: Toán, Ngữ văn, Anh văn đồng thời động viên những giáo viên có đủ điều kiện đăng ký mở các lớp dạy thêm đối với những lớp và bộ môn không dạy tập trung tại trường, thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm..

 

2.3 : Giáo dục thể chất, lao động, hoạt động ngoài giờ lên lớp:

Chỉ tiêu:        

- !00% học sinh đạt yêu cầu rèn luyện thể chất.

Biện pháp:    

            - Thực hiện nghiêm túc chương trình thể dục chính khoá, thể dục giữa giờ, tích cực động viên phong trào rèn luyện TDTT nâng cao thể chất học sinh.

            - Học sinh tham gia lao động 1 buổi/ tháng, học sinh lớp 9 được miễn lao động học kỳ II. Tích cực giáo dục ý thức, thái độ đối với lao động, ý thức trồng và chăm sóc, bảo quản cây xanh làm đẹp cảnh quan trường học.

            - Học sinh sinh hoạt ngoài giờ 2 tiết/ tháng. Các đồng chí GV được phân công dạy GDNGLL cần khai thác tốt nội dung của hoạt động ngoài giờ, ngoài việc giáo dục truyền thống, lòng yêu quê hương, đất nước, yêu con người cần đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức lối sống, động cơ, thái độ học tập đúng đắn cho các em. Hình thức sinh hoạt ngoài giờ có thể sử dụng nhiều hình thức khác nhau như: Nói chuyện truyền thống, thi đó em, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, sinh hoạt câu lạc bộ “em yêu khoa học”…

            - Học sinh lớp 9 mỗi tháng học 1 tiết Giáo dục hướng nghiệp.

           

 

2.4. Công tác giáo dục, đào tạo mũi nhọn:        

Chỉ tiêu:     

       - HSGgiãi toán trên máy Casio:                                             02       

       - Thành tích các đội tuyển kỹ năng TH-TN: 03

       - Học sinh giỏi cấp huyện:                                                       12

       - Học sinh giỏi cấp tỉnh:                                                          05

Biện pháp:

Tích cực bồi dưởng HSG giải toán trên máy tính CasioFx500MS chuẩn bị tốt cho đội tuyển dự thi cấp huyện.

Xây dựng đội tuyển Kỹ năng Thực hành-Thí nghiệm ở 4 môn: Lý; Hoá; Sinh; Công nghệ.

Xây dựng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hoá trên cơ sở được tuyển chọn và bồi dưởng theo kế hoạch chuyên môn. Các môn sẽ thi Học sinh giỏi năm nay là 9 môn: Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh văn, Sinh, Sử, Địa, Tin học.

Tuyển chọn giáo viên dạy bồi dưởng có năng lực và kinh nghiệm.

Tổ chức cho học sinh tham gia hội thi Olimpic tiếng Anh, toán học.

 

2.5. Nhiệm vụ đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học:

Chỉ tiêu:

            - Mỗi tổ chuyên môn xây dựng 2 chuyên đề về Đổi mới phương pháp dạy học trong năm học.

- Mỗi giáo viên phải tự đăng ký một nội dung đổi mới của bản thân trong năm học, làm cơ sở cho việc đánh giá giáo viên.

            - Mỗi giáo viên ít nhất có 2 tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trong năm học (trừ GV thể dục).

 

Biện pháp:

- Các tổ chuyên môn chủ động chọn đề tài, xây dựng kế hoạch thực hiện ít nhất 2 chuyên đề trong năm học ( mỗi học kỳ 1 chuyên đề). Nội dung chuyên đề phải xuất phát từ đòi hỏi trong quá trình dạy học và có sự thống nhất cao của tập thể.

- Động viên giáo viên tích cực tự học và sáng tạo, có kỷ năng thao tác thành thạo các phương tiện dạy học hiện đại bằng công nghệ thông tin.

- Thường xuyên cũng cố phòng nghe nhìn đáp ứng nhu cầu đăng ký dạy học bằng máy của giáo viên.

 

2.6. Tích cực thực hiện các phong trào: Hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi, sử dụng và làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học:

Chỉ tiêu:

- Mỗi giáo viên có 4 tiết hội giảng (hai kỳ) trong năm học.

            - 100% giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp với môn học, tiết học.

 

Biện pháp:

- Tổ chức Hội giảng 2 đợt trong năm học với 100% giáo viên tham gia.

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 1 lần trong tháng 12/2011, thực hiện đúng Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Sử dụng có hiệu quả ĐDDH, nâng cao kỷ năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khai thác triệt để các trang, thiết bị hiện có, tích cực vận động giáo viên làm thêm ĐDDH, triệt để chống dạy chay, nâng cao tỷ lệ số tiết có sử dụng ĐDDH .

- Phát động phong trào viết sáng kiến-kinh nghiệm trước khi dự thi giáo viên dạy giỏi.

           

2.7. Nhiệm vụ thực hiện Phổ cập giáo dục THCS

Chỉ tiêu:

            - Vận động học sinh lưu ban, bỏ học ra lớp:       05 em.

            - Mở lớp phổ cập:                                                                                        01

            - Phấn đấu để được công nhận lại đạt chuẩn phổ cập THCS  năm 2010.

Biện pháp:

            + Thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế lưu ban. Tích cực vận động học sinh đến với trường, lớp, chống tình trạng bỏ học.

            + Làm tốt công tác tham mưu với Cấp uỷ, Chính quyền địa phương, quan hệ tốt với các tổ chức đoàn thể, xã hội, tổ chức kinh tế trên địa bàn, tranh thủ sự giúp đỡ về mọi mặt trong công tác tổ chức các lớp phổ cập.

            + Giáo viên chuyên trách phổ cập, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, tích cực vận động học sinh bỏ học ra lớp, có kế hoạch mở các lớp phổ cập; đặc biệt phải cập nhật các loại hồ sơ, sổ sách có liên quan về công tác phổ cập THCS năm 2010, hoàn thành trước 31/10/2010 để chuẩn bị cho công tác kiểm tra công nhận PCTHCS năm 2010.

            + Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên làm công tác phổ cập, đề nghị khen thưởng những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

3). Đổi mới công tác quản lý:

            Nội dung đổi mới công tác quản lý trong năm học 2011-2012 là: Cùng với việc hoàn thiện các quy trình quản lý bằng kế hoạch, quản lý bằng quy chế, quản lý bằng thi đua cần tập trung, đầu tư thiết thực đổi mới quản lý bằng công nghệ thông tin.

 

3.1. Quản lý bằng kế hoạch:

Ban Giám Hiệu làm việc theo nguyên tắc tập trung , dân chủ , phân công trách nhiệm rõ ràng . Sắp xếp , bố trí , sử dụng đội ngũ một cách hợp lý, nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực trong đơn vị .

            Xây dựng hệ thống kế hoạch  một cách hoàn chỉnh , tổ chức thực hiện dân chủ , công khai . Đẩy mạnh việc duy trì kỷ cương , nề nếp, thực hiện tốt chủ trương dân chủ hoá trường học.

            Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách phục vụ cho công tác quản lý, duy trì chế độ thông tin báo cáo hai chiều kịp thời, chính xác.

 

3.2. Quản lý bằng pháp chế, quy chế:

            Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được học tập, nắm vững Luật giáo dục, Điều lệ trường trung học cũng như các Nghị định, Thông tư, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và ngành giáo dục.

            Xây dựng Quy chế hoạt động nhà trường và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng . Kiểm tra chuyên môn thường xuyên , Kiểm tra Tài chính , Thư viện , Thiết bị 2 lần / Học kỳ , kiểm tra hoạt động của các tổ chức đoàn thể hàng tháng .

Các thành viên BGH dự giờ bình quân 1tiết/giáo viên. 

 

3.3. Quản lý bằng thi đua:

            Tổ chức học tập Luật thi đua, khen thưởng.

            Xây dựng Quy chế thi đua nội bộ theo tinh thần của Luật thi đua, khen thưởng, tổ chức theo dõi, đánh giá sát hợp thực tế.

            Phát động phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm học, làm tốt công tác động viên, khen thưởng, khích lệ tinh thần phấn đấu của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

 

3.4. Quản lý bằng công nghệ thông tin:

            Có kế hoạch quản lý, sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin.

            Nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ, quản lý học sinh bằng công nghệ thông tin.

            Xây dựng, khai thác và sử dụng có hiệu quả trang Web, thực hiện công khai hoá các hoạt động của nhà trường.

 

5). Nhiệm vụ duy trì sỉ số:

Chỉ tiêu:         Phấn đấu duy trì ổn định số lớp, số học sinh, hạn chế tỷ lệ bỏ học không quá 1%.

 

Biện pháp:

- Để đạt được mục tiêu này, ngoài việc làm tốt công tác tuyển sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường cần phải coi trọng công tác tuyên truyền, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với học sinh, thiết thực chăm lo đến quyền lợi học tập của con em dân tộc, con gia đình chính sách, con người nghèo.

- Tích cực vận động chống bỏ học giữa chừng bằng những việc làm thiết thực có ý nghĩa của giáo viên chủ nhiêm lớp. Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp phải thật sự xứng đáng là người phụ trách trực tiếp, gần gủi và thân thiện với các em, kịp thời nắm bắt hiện tượng, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến học sinh nghỉ học, tìm cách động viên, thuyết phục, vận động học sinh trở lại lớp học.

- Các tổ chức Đoàn – Đội tổ chức tốt phong trào giúp bạn vượt khó, thực hiện  có hiệu quả chương trình giáo dục ngoài giờ và các diển đàn sinh hoạt lành mạnh, bổ ích, tạo nên những động lực thu hút học sinh đến trường.

- Hằng tháng, nhà trường báo cáo danh sách học sinh bỏ học cho chính quyền, các tổ chức đoàn thể, xã hội, ban đại diện cha mẹ học sinh để phối hợp cùng nhà trường vận động học sinh ra lớp, chống bỏ học.

 

6). Nhiệm vụ chăm lo, nâng cao chất lượng đội ngũ:  

Chỉ tiêu:

Tích cực xây dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh về trình độ chuyên môn, trong sạch về đạo đức, lối sống, có tinh thần đoàn kết tốt phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau :

·        Số giáo viên dạy giỏi cấp trường :                               40;

·        Duy trì giáo viên dạy giỏi cấp huyện :                                    16;

·        Động viên cán bộ, giáo viên học lên đại học:            10.

Biện pháp:

- Sắp xếp bố trí công tác một cách hợp lý, sử dụng đúng người, đúng việc trên cơ sở trình độ chuyên môn được đào tạo, phát huy tiềm năng nguồn lực của đội ngũ.

- Ra sức đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt của các tổ, nhóm chuyên môn, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ trưởng, nhóm trưởng trong hệ thống chuyên môn.

- Tích cực động viên cán bộ, giáo viên nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưởng đồng thời tạo điều kiện tốt cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp đào tạo trên chuẩn để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Động viên phong trào giáo viên tự trang bị máy tính cá nhân, phổ cập khả năng sử dụng máy vi tính để soạn bài và thiết kế bài giảng trên máy.

- Xây dựng khối đoàn kết thương yêu, giúp đỡ nhau trong lĩnh vực chuyên môn cũng như trong đời sống.

- Song song với việc xây dưng chất lượng công tác, nhà trường luôn coi trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ, cố gắng tạo thêm việc làm cho những người có thu nhập thấp, tích cực động viên khen thưởng để khích lệ khả năng công tác của mỗi người. Về mặt tinh thần, cố gắng mua sách báo, tạp chí thường xuyên.

 

7). Nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất và công tác tài chính:

7.1 : Về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học :

Chỉ tiêu:

Phấn đấu xây dựng phòng Thư viện và phòng Thiết bị dạy học đạt loại Khá .

Biện pháp:

- Tiếp nhận, bảo quản, sử dụng có hiệu quả CSVC, Sách tham khảo, sách nghiệp vụ , trang thiết bị đã được xây dựng và cấp phát, đồng thời tích cực mua sắm những loại sách, thiết bị cần thiết để phục vụ tốt cho dạy và học.

- Tích cực xây dựng cảnh quan trường học, giũ gìn tốt vệ sinh môi trường trường học, thường xuyên tu sửa cơ sở vật chất, phòng học tạo môi trường học tập than thiện cho học sinh.

- Đối với nhân viên thư viện: Thực hiện đúng chức trách đã được giao, có bảng nội quy thư viện, có bảng danh mục các loại sách, có lịch mở cửa, tạo điều kiện tốt cho người mượn, người đọc. Các loại hồ sơ sổ sách phải được cập nhật đầy đủ, theo quy định của thư viện.

- Đối với giáo viên phụ trách thiết bị: Phải lập bảng danh mục , sắp xếp phân loại thiết bị một cách có khoa học, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc sử dụng của giáo viên, theo dỏi cập nhật chính xác việc việc mượn và sử dụng ĐDDH, thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

 

7.2 : Về công tác tài chính :

            Thực hiện tốt chế độ dự toán, quyết toán, chế độ công khai tài chính theo quy định của Nhà Nước. Tích cực vận động các khoản thu theo quy định Nhà nước từ học sinh, phấn đấu cuối HKI thu đạt 100% kế hoạch. Quản lý thu chi đúng mục đích, có hiệu quả, bảo đảm đúng nguyên tắc tài chính, phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Tham mưu ban đại diện cha mẹ học sinh vận động các khoản thu thêm được sự cho phép của UBND tỉnh. Quản lý nghiêm túc các khoản tiền thu hộ Ban đại diện CMHS, thực hiện chi đúng mục đích, có hiệu quả.

8). Nhiệm vụ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ:

Chỉ tiêu:

-         Thanh tra toàn diện : 17 giáo viên,

-         Thanh tra chuyên đề : 100% giáo viên còn lại , chủ yếu các chuyên đề : Soạn bài, giảng dạy, hồ sơ chuyên môn, chấm trả bài, công tác chủ nhiêm lớp.

-         Thanh tra các bộ phận, các tổ chuyên môn.

-         Thanh tra tài chính cuối năm học.

 

Biện pháp:

- Tích cực cũng cố, xây dựng lực lượng thanh tra chuyên môn để giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng chức năng và có hiệu quả.

- Thanh tra chuyên môn được tiến hành thường xuyên trong năm học, kết hợp linh hoạt các hình thức kiểm tra( có báo trước hoặc không báo trước) trong kiểm tra chuyên đề.

- Kết quả thanh tra chuyên môn là cơ sở để đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực công tác của giáo viên, bởi vậy, cán bộ thanh tra phải làm việc với thái độ khách quan, vô tư, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

- Hồ sơ thanh tra, kiểm tra phải lưu giữ cẩn thận, đầy đủ, tạo điều kiện cho việc theo dỏi, quản lý chuyên môn đối với từng giáo viên.

- Ban thanh tra nhân dân sẽ được tạo điều kiện học tập, nâng cao khả năng công tác, nắm vững cung cách, lề lối làm việc đúng theo hướng dẫn về công tác thanh tra.

 

 

9). Nhiệm vụ xây dựng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường:

Chỉ tiêu:

Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu vững mạnh cấp huyện.

Biện pháp:

- Các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên phải có chương trình kế hoạch cụ thể, tích cực hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ của tổ chức mình.

- Làm tốt công tác xây dựng tổ chức của các đoàn thể, tích cực phát triển đoàn viên, đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưởng, kết nạp đoàn viên học sinh.

            - Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên luôn luôn nêu cao ý thức chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi tổ chức đoàn thể cần tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, chủ động, sáng tạo đề ra những hoạt động phong phú cả về hình thức và nội dung, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Trước mắt, cần làm tốt công tác tuyên giáo nhằm làm cho cán bộ, đoàn viên trong đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, đặc biệt phải thấm nhuần tinh thần và nội dung cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

           

10). Nhiệm vụ thực hiện công tác y tế trường học:

Chỉ tiêu:

Phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT, không để dịch bệnh bùng phát trong nhà trường.

Khám sức khoẻ cho 50% học sinh.

Biện pháp:

- Thành lập Ban công tác y tế trường học ngay từ đầu năm học, quán triệt kế hoạch hoạt động và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác phòng, chống dịch bệnh.

- Tích cực, tuyên truyền giáo dục học sinh ý thức tham gia BHYT bắt buộc.

 

11). Công tác Thi đua Khen thưởng:

Chỉ tiêu:

§        Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến.

§        Tổ lao động TT:                                                        02

§        Tổ lao động xuất sắc:                                              06

§        Cá nhân đạt Lao động Tiên tiến:   50

§        Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:                        16

 

Biện pháp:

- Tổ chức đăng ký thi đua đầu năm học đối với tất cả các tổ và cá nhân, làm cơ sở cho việc theo dỏi, kiểm tra và bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm học.

- Thực hiện tốt nề nếp thi đua thường xuyên, đánh giá xếp loại hàng tháng. Tích cực phát động các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tổ chức 2 đợt hội giảng trong năm học. Thực hiện tốt quy chế thi đua nội bộ.

- Tổ chức các phong trào thi đua học tập một cách liên tục và có hệ thống, thực hiện tốt việc sơ kết đánh giá sau mỗi phong trào thi đua và khen thưởng kịp thời .

 

PHẦN III .  KIẾN NGHỊ

            1. Kiến nghị Lãnh đạo Phòng GD&ĐT tích cực tham mưu UBND huyện điều chuyển giáo viên do dư thừa, nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhà trường. 

            2. Kiến nghị Cấp uỷ , UBND xã Hoà Bình quan tâm, hổ trợ nhà trường trong việc huy động, mở lớp phổ cập, đồng thời tăng cường kiểm tra công tác an ninh trật tự, thực hiện cấm tụ tập, buôn bán trước cổng trường.

 

PHẦN IV. KẾT LUẬN

            Năm học 2011 – 2012 với nhiều ý nghĩa quan trọng , thuận lợi lớn, khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, nhưng dù sao chúng ta cũng quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học.

            Chúng tôi mong rằng mọi thành viên trong nhà trường làm việc vối tinh thần say mê, nghiêm túc, thân thiện, cởi mở. Tích cực chống tư tưởng chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ. Luôn luôn nêu cao tinh thần tự học và sáng tạo, không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị sẵn sàng đáp ứng những đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới giáo dục, thiết thực đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

            Với tinh thần quyết tâm cao, chúng tôi tha thiết kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên hảy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, triệt để khai thác những thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

            Chúng tôi cũng thiết tha mong muốn được các quan quản lý cấp trên, cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội  thiết thực quan tâm, giúp đỡ để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

                                                                                    Trân trọng cảm ơn các đồng chí đã quan tâm theo dõi !

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (báo cáo);

- UBND xã Hoà Bình (báo cáo);

- Ban giám hiệu;

- Các tổ chức, đoàn thể;

- Tổ trưởng CM;

- Lưu VP.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thái Sơn

Comments