Hướng dẫn thực hiện công tác thu học phí theo quy định nhà nước năm học 2011-2012

đăng 01:18, 13 thg 9, 2011 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn

PHÒNG GIÁO DỤC XUYÊN MỘC              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ----------------o0o-----------------

Số: 21/HD-THCS.QT                                                  Hoà Bình, ngày 07 tháng 9 năm 2011

(V/v Hướng dẫn thực hiện công tác thu học phí

theo quy định nhà nước năm học 2011-2012)

 

Kính gữi:        -     Bộ phận quản lý tài chính trường THCS Quang Trung.

-         Giáo viên chủ nhiệm các lớp học.

-         Ban đại diện cùng toàn thể cha mẹ học sinh.

 

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về việc Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh-Xã Hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Căn cứ Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Ban Giám Hiệu trường THCS Quang Trung hướng dẫn thực hiện công tác thu học phí năm học 2011-2012 như sau:

 

I. Mức thu học phí: Trường THCS Quang trung là trường thuộc địa bàn nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mức thu học phí năm học 2011-2012 là: 30 000đ/tháng/HS x 9 tháng = 270 000 đ/năm/HS.

 

II. Chính sách miễn, giảm học phí:

1. Đối t­ượng được miễn học phí: Học sinh thuộc một trong các đối tượng sau được miễn học phí:

a). Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005.

b). Học sinh có cha mẹ thư­ờng trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

c). Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi n­ương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

d). Trẻ em (dưới 16 tuổi) bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng.

Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

e). Học sinh có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nư­ớc.

g). Học sinh là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Đối t­ượng được giảm học phí: Học sinh thuộc một trong các đối tượng sau được giảm 50% học phí:

a). Học sinh là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp  đư­ợc hư­ởng trợ cấp thường xuyên;

b). Học sinh có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo;

3. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xin miễn, giảm học phí:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh có đơn đề nghị miễn, giảm học phí (mẫu đơn theo phụ lục I) gửi giáo viên chủ nhiệm kèm theo bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy xác nhận thuộc đối tượng “thân nhân của người có công với cách mạng” do cơ quan quản lý đối tượng người có công và Ủy ban nhân dân xã xác nhận ;

+ Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình đối với đối tượng “Học sinh có cha mẹ thư­ờng trú tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”;

+ Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng “học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa”;

+ Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã đối với đối tượng “học sinh bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế”;

+ Giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã xác nhận cho đối tượng “Học sinh là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân”;

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng “Học sinh có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nư­ớc”.

+ Giấy chứng nhận hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng “Học sinh có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo”.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Triển khai hướng dẫn này đến toàn thể CB, GV, học sinh và cha mẹ học sinh trước ngày 12/9/2011.

2. Học sinh và cha mẹ học sinh nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm cho giáo viên chủ nhiệm các lớp. Giáo viên chủ nhiệm tập hợp hồ sơ của lớp mình và giao cho kế toán trước ngày 30/9/2011.

3. Học sinh và cha mẹ học sinh nộp tiền học phí cho nhân viên kế toán tại phòng kế toán của nhà trường. Người thu phải giao biên lai thu tiền theo quy định cho người nộp tiền.

Thời gian nộp tiền bắt đầu từ ngày 12/9/2011.

            Phấn đấu hoàn thành thu học phí trước ngày 01/12/2011.

 

Trên đây là hướng dẫn về công tác thu học phí năm học 2011-2012. Đề nghị Kế toán trưởng, GVCN các lớp triển khai cụ thể cho học sinh và CMHS biết để thực hiện.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                (Đã ký)

 

 

                                                                                                Nguyễn Thái Sơn

Comments