Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2010-2011

đăng 08:33, 31 thg 10, 2010 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn

PHÒNG GD-ĐT XUYÊN MỘC

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

 

Số: 03/KH-THCS.QT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Hoà Bình, ngày 30 tháng9 năm 2010

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC

NĂM HỌC 2010 – 2011

                         

 

Năm học 2010-2011 với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Thực hiện Công  văn số 193/PGD&ĐT ngày 10/9/2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy-học bậc THCS năm học 2010-2011, trường THCS Quang Trung xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng năm học 2010-2011, cụ thể như sau:

 

           

I. Thực trạng về chất lượng dạy và học  

 

Nội dung

Kết quả  năm học 2009-2010

So với năm trước

So với tỷ lệ chung của huyện

Tỷ lệ lên lớp thẳng:

69.27

+0.42

 

Tỷ lệ lên lớp sau Kiểm tra lại:

91.28

-0.07

-1.72

Tỷ lệ tốt nghiệp THCS:

93.88

+0.16

-0.32

Tỷ lệ HS xếp loại HL yếu

20.08

-1.5

+0.57

Tỷ lệ HS xếp loại HL kém

3.23

-0.32

+1.01

Tỷ lệ HS bỏ học

2.88

+0.93

+0.67

 

II. Những giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2010-2011  

Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2010-2011, nhiệm vụ trước mắt cần tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu-kém, tỷ lệ học sinh bỏ học. Nhà trương xác định những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy-học trong năm 2010-2011 như sau:

 

1. Tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn và phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

 

Ban giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên trong đơn vị tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn và phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Việc tuyên truyền, giáo dục các nội dung trên phải được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm cũng cố lòng yêu ngành, yêu nghề, ý thức tu dưỡng đạo đức, nhân cách, lối sống và ý thức phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đội ngũ. Trên cơ sở làm tốt công tác tư tưởng đội ngũ giáo viên đề cao trách nhiệm đối với học sinh trong giảng dạy.

Một trong những yêu cầu về “trường học thân thiện, học sinh tích cực” là giáo viên phải thật sự thân thiện với học sinh trong quá trình giảng dạy, từ đó tạo cho học sinh lòng tin trong quá trình học tập, không mặc cảm và có ý thức vươn lên trong học tập.

 

2). Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo là động lực để nâng cao chất lượng dạy-học:     

 

- Tích cực động viên cán bộ, giáo viên nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưởng đồng thời tạo điều kiện tốt cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp đào tạo trên chuẩn để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Động viên phong trào giáo viên tự trang bị máy tính cá nhân, phổ cập khả năng sử dụng máy vi tính để soạn bài và thiết kế bài giảng trên máy.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ còn được thể hiện ở nhận thức của giáo viên về chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ môn mình giảng dạy.

- Việc nâng cao chất lượng đội ngũ được thực hiện thường xuyên và bằng nhiều hình thức khác nhau như phong trào tự học, phong trào hội giảng, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm thông qua nội dung sinh hoạt các tổ, nhóm chuyên môn.

 

3). Tích cực đổi mới công tác giảng dạy và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

Trong năm học này cần tập trung đổi mới việc giảng dạy và kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kỷ năng bộ môn, kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng và rèn luyện khả năng tự học đồng thời phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh.

Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT trong giảng dạy là nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ giáo viên.

Cần coi trọng phương pháp giảng dạy theo hướng thân thiện, bồi dưởng tình cảm, hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập. Giáo viên phải thể hiện sự quan tâm, gần gũi, thân thiện với học sinh kịp thời nắm bắt những nhu cầu về học tập của học sinh.

Việc kiểm tra đánh giá, cho điểm phải thiết thực động viên được ý thức học tập của học sinh, không vì kiểm tra mà làm cho học sinh chán nản học tập, tạo mọi cơ hội cho học sinh vươn lên, động viên, khuyến khích các em dù chỉ là tiến bộ rất nhỏ trong học tập.

 

4). Giảm thiểu học sinh lưu ban và chống bỏ học:

Hoạt động dạy và học cần chú ý quan tâm đến cả ba đối tượng học sinh, vừa quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi vừa tăng cường phụ đạo học sinh yếu, kém.

Thực hiện dạy và học đầy đủ các môn, kết hợp thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình với chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng bộ môn. Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học theo phương châm “thầy chủ đạo, trò chủ động”.

Tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh lớp 6, lớp 9 thuộc các môn: Toán, Ngữ văn, Anh văn đồng thời động viên những giáo viên có đủ điều kiện đăng ký mở các lớp dạy thêm đối với những lớp và bộ môn không dạy tập trung tại trường, thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm..

Tích cực vận động chống bỏ học giữa chừng bằng nhiều hình thức, đặc biệt đề cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm đối với lớp. Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp phải thật sự xứng đáng là người phụ trách trực tiếp, gần gủi và thân thiện với các em, kịp thời nắm bắt hiện tượng, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến học sinh nghỉ học, tìm cách động viên, thuyết phục, vận động học sinh trở lại lớp học.

 

5). Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học:

Thực hiện đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học được xác định là khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Việc đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của BGH, tổ trưởng chuyên môn về việc thực hiện nhiệm vụ dạy học của giáo viên.

- Tích cực kiểm tra việc thực hiện nội dung giảng dạy, ra đề kiểm tra, chấm bài kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của các tổ, nhóm chuyên môn làm cho sinh hoạt chuyên môn trở thành diễn đàn trao đổi, bàn bạc, thống nhất cách dạy, cách ra đề kiểm tra, cách chấm bài kiểm tra phù hợp với tình hình, đặc điểm của đối tượng học sinh.

 

6). Tích cực đầu tư, cải tạo CSVC, thiết bị dạy học:

- Nhà trường có kế hoạch về xây dựng, bảo đảm đủ chỗ ngồi, ánh sáng, sữa chữa các công trình vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh học đường.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị, thanh lý những loại hóa chất, thiết bị hư hỏng không còn sử dụng được. Tích cực sửa chữa CSVC, thiết bị dạy học phục vụ tốt cho nhu cầu hoạt động dạy và học.

- Có kế hoạch nâng cấp thư viện đạt chuẩn, bổ sung các loại sách tham khảo. Nâng cao khả năng hoạt động của thư viện để thu hút và tạo điều kiện cho học sinh tham gia đọc sách, tích lũy kiến thức từ thư viện.

 

 7). Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục THCS:

Phổ cập giáo dục THCS vừa là mục tiêu vừa là giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Trước mắt, cần làm tốt những việc sau đây:

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập THCS năm 2010; duy trì các lớp phổ cập đã mỡ, lập kế hoạch cho việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp Bổ túc THCS tháng 12-2010 và đợt tháng 5-2011.

- Tích cực vận động mở lớp mới (ưu tiên cho lớp 8, lớp 9); động viên và tạo điều kiện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu, kém về học lực đã bỏ học trong những năm trước được đến lớp học để tham gia xét tốt nghiệp Bổ túc THCS vào tháng 5-2011 và tháng 12-2011.

 

            III. Tổ chức thực hiện

1). Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

            - Xây dựng kế hoạch, kèm theo những giãi pháp cụ thể và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị.

            - Tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo trang cấp thêm những thiết bị dạy học, có kế hoạch thanh lý những thiết bị không còn sử dụng được, đồng thời lập kế hoạch mua sắm phù hợp điều kiện nhà trường để ứng nhu cầu sách, thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học.

           

2). Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng:

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn: Xây dựng các kế hoạch chi tiết cụ thể về hoạt động chuyên môn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và theo dõi các hoạt động chuyên môn, đặc biệt quan tâm kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Tổ chức, quản lý, chỉ đạo hoạt động của các tổ chuyên môn một cách có nề nếp, khoa học và hiệu quả. Quản lý tốt hoạt động dạy thêm, học thêm sao cho việc tổ chức dạy thêm, học thêm vừa có tác dụng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, vừa bảo đảm tính nguyên tắc không làm trái với quy định Nhà nước, không gây phiền hà cho nhân dân.

- Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC-HC: Thường xuyên kiểm tra và lập kế hoạch trang bị, nâng cấp CSVC phục vụ dạy và học. Thường xuyên chăm lo công tác vệ sinh, môi trường, quan tâm đúng mức đến việc xây dựng và giữ gìn cảnh quan trường học. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua học tập trong học sinh.

 

3). Trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể về hoạt động chuyên môn của tổ, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và theo dõi hoạt động chuyên môn của các thành viên trong tổ.

- Sắp xếp các nhóm chuyên môn một cách hợp lý, tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho tổ, nhóm thiết thực có hiệu quả theo tinh thần đổi mới.

- Có kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học. Tổ học tập, trao đổi về việc dạy và đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

 

4). Trách nhiệm của Tổng Phụ trách Đội:

- Thường xuyên giáo dục động cơ, thái độ học tập cho học sinh thông qua lễ chào cờ đầu tuần, có những hình thức giáo dục học sinh hư hỏng một cách mềm dẽo, tích cực tham gia vận động học sinh chống bỏ học.

- Phát động phong trào “Xây dựng tủ sách dung chung”, mỗi học sinh góp một đầu sách tham khảo để nâng cấp Thư viện nhà trường.

 

4). Trách nhiệm của giáo viên:

- Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình, nghiên cứu và thực hiện giảng dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng bộ môn. Tích cực đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh, đổi mới phương pháp dạy và học theo phương châm “thầy chủ đạo, trò chủ động”.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn đặc biệt chú ý đến việc soạn, giảng, chấm chửa bài cho học sinh. 100% giáo viên lên lớp có giáo án, giáo án phải thể hiện rõ nội dung hoạt động của thầy và trò, thể hiện đổi mới PPDH phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng. Sử dụng có hiệu quả 45 phút trên lớp, tạo sự cân đối giữa hoạt động của thầy và trò theo đặc trưng bài dạy và đặc trưng bộ môn, xoá bỏ hình thức giảng dạy theo kiểu “đọc-chép”.

- Phải thật sự thương yêu và có trách nhiệm với học sinh, sẵn sàng giúp đỡ học sinh, bồi dưỡng động cơ, thái độ học tập cho các em, thường xuyên động viên và tạo cơ hội cho các em vươn lên trong học tập. Hãy khen học sinh dù đó là một sự tiến bộ rất nhỏ của các em.

 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng năm học 2010-2011 của nhà trường. Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên nghiêm túc thự hiện và có những đóng góp xứng đáng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

 
  

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Tổ trưởng CM;

- TPT Đội;

- Lưu VP.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thái Sơn

                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
Comments