Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012

đăng 19:21, 20 thg 11, 2011 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn

PHÒNG GD-ĐT XUYÊN MỘC

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

 

Số: 15/KH-THCS.QT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Hoà Bình, ngày 30 tháng8 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

NĂM HỌC 2011-2012

 

Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phát động phong trào thi đua và Kế hoạch số 307/KH-BGD ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT, kế hoạch 796/KH-SGD ĐT của Sở GD&ĐT ngày 27/8/2008 về xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Với tinh thần thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của ngành Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở những kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trường THCS Quang Trung huyện Xuyên Mộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012 như sau:

 

1.      Mục đích – Yêu cầu:

1.1. Mục đích:

-         Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.

-         Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.

1.2. Yêu cầu:

-         Tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm những yếu kém về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tạo điều kiện cho học sinh khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ.

-         Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng với thái độ tự giác chủ động và có ý thức sáng tạo.

-         Phát huy sự chủ động, sang tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế.

-         Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong phú của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hoá, truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh.

-         Phong trào thi đua đảm bảo tính tự giác của CB, GV, NV và các em học sinh cũng như các lực lượng bên ngoài nhà trường, mang tính vừa sức, cân đối các hoạt động, nhằm làm cho chất lượng giáo dục được nâng lên và có dấu ấn của địa phương.

 

2.      Nội dung:

2.1. Nội dung 1: Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

-         Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học có đủ ánh sang, bàn ghế hợp với lứa tuổi học sinh.

-         Tổ chức để học sinh tham gia trồng cây vào dịp đầu xuân và chăm sóc cây thường xuyên.

-         Bảo quản tốt nhà vệ sinh phù hợp với cảnh quan trường học, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

-         Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan, môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân.

2.2. Nội dung 2: Thân thiện với học sinh trong hoạt động dạy học, đánh giá học sinh vừa sức, không xúc phạm học sinh, giúp học sinh vượt qua mặc cảm, biết vươn lên trong học tập. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.

-         Thầy, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sang tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học cho học sinh.

-         Học sinh được khuyến khích đề xuất sang kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả, chất lượng giáo dục ngày càng cao.

2.3. Rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh.

Cần quan tâm một số kỷ năng sống cho học sinh:

+ Có kỷ năng hoạt động theo nhóm.

      + Có ý thức tham gia phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ.

      + Có ý thức chung sống hoà bình, thân thiện với mọi người, không đánh nhau với bạn bè trong trường cũng như ngoài trường.

 

-         Rèn luyện kỷ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỷ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.

-         Rèn luyện sức khoẻ và ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỷ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác.

-         Rèn luyện kỷ năng ứng xử văn hoá, chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.

2.4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh.

Đưa các trò chơi dân gian vào trường học bằng cách lồng ghép trong các môn học Thể dục, Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Một số tiết Ngoài giờ lên lớp có thể mời các cán bộ Đoàn-Đội ở đia phương tham gia hướng dẫn hoạt động.

-         Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh.

-         Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi của học sinh.

2.5. Về giáo dục truyền thống:

Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở mỗi địa phương.

+ Mời cán bộ về nói chuyện theo chuyên đề đối với học sinh.

      + Phối hợp với trung tâm văn hoá xã tạo điều kiện để học sinh hiểu được tình hình văn hoá xã nhà.

 

-         Tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sữ, nâng cao nhận thức về lịch sữ dân tộc và địa phương.

-         Tổ chức giáo dục truyền thống, văn hoá dân tộc và tinh thần cách mạng một cách hiệu quả cho tất cả học sinh; phối hợp với chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương để phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hoá và cách mạng cho cuộc sống cộng đồng ở địa phương và khách du lịch.

 

 

 

3.      Tổ chức thực hiện:

3.1. Tổ chức phổ biến mục tiêu, yêu cầu, nội dung của của phong trào thi đua “Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực” tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

3.2. Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tổ chức tự kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm học.

3.3. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

3.4. Báo cáo Cấp uỷ, Chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, trung tâm văn hoá-học tập cộng đồng của xã để triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3.5. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng tình, ũng hộ của toàn xã hội đối với phong trào.

 

Trên đây là kế hoạch xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cự” năm học 2011-2012. Trong quá trình thực hiện đề nghị các thành viên ban chỉ đạo phong trào đã được giao chịu trách nhiệm từng nội dung phải có kế hoạch cụ thể về nội dung của mình trong từng giai đoạn và thường xuyên báo cáo những vướng mắc cho Thường trực Ban chỉ đạo phong trào.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Tổ trưởng CM;

- BT Chi đoàn;

- TPT Đội;

- Lưu VP.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thái Sơn

Comments