Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010-2011 và tuyển sinh năm học 2011-2012

đăng 02:25, 29 thg 4, 2011 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn

PHÒNG GD-ĐT XUYÊN MỘC

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

 

Số: 07/KH-THCS.QT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Hoà Bình, ngày 29 tháng4 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS

NĂM HỌC 2010-2011

VÀ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

 

I.                   CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 1. Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2. Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thong ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyể sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
 3. Phương án và kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS (PT và BT) năm học 2010-2011 và tuyển sinh vào các trường Mầm nan, Tiểu học, Trung học năm học 2011-2012 ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND huyện Xuyên Mộc.

 

II.                CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA NHÀ TRƯỜNG

 1. Tổ chức học tập và tuyên truyền rộng rãi Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyể sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
 2. Lập tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010-2011, tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2011-2012.
 3. Tiến hành kiểm tra rà soát lại chương trình, nghiêm cấm việc cắt xén, dồn ép chương trình hoàn thành chương trình đúng quy định biên chế năm học 2010-2011.
 4. Kiểm tra việc thực hiện chế độ cho điểm, thực hiện kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh theo Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT.
 5. Thông báo rộng rãi cho những học sinh đã học hết chương trình THCS từ những năm trước nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp THCS nộp hồ sơ đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010-2011.
 6. Lập kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9 và những học sinh đã học hết chương trình THCS từ những năm trước nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp THCS nhằm đạt kết quả cao trong kỳ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010-2011 và dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012.
 7. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định và danh sách người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010-2011 để giao cho hội đồng xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời hướng dẫn học sinh chuẩn bị các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

 

III.             TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2010-2011

 1. Số lần xét công nhận tốt nghiệp THCS:

-         Đối với học sinh THCS: Một lần, từ ngày 25/5/2011 đến ngày 30/5/2011.

-         Đối với học viên Bổ túc THCS: Hai lần.

+ Lần 1: Từ ngày 25/5/2011 đến ngày 30/5/2011.

+ Lần 2: Từ ngày 04/12/2011 đến ngày 09/12/2011.

 

 1. Đối tượng dự xét:

-         Đối t ượng dự xét công nhận tốt nghiệp THCS:

+ Học sinh đang học lớp 9 năm học 2010-2011.

+ Học sinh đã học hết chương trình THCS từ những năm trước nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp THCS.

-         Đối t ượng dự xét công nhận tốt nghiệp Bổ túc THCS:

+ Học viên đang học lớp 9 Bổ túc THCS.

+ Học sinh đã học hết chương trình THCS nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp và đã học lại chương trình lớp 9 BT THCS.

 

 1. Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp:

-         Độ tuổi:

+ Đối với THCS: Từ 15 tuổi đến không quá 21 tuổi.

+ Đối với Bổ túc THCS: Từ 15 tuổi trở lên.

-         Trường hợp học trước tuổi, học vượt lớp phải có Quyết định của Giám đốc Sở GD-ĐT.

-         Nghỉ học không quá 45 buổi ở năm học lớp 9.

-         Không vi phạm pháp luật (bị phạt tù, hạn chế quyền công dân…).

 

 1. Hồ sơ dự xét:

-         Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

-         Học bạ chính.

-         Giấy xác nhận hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

-         Đối với học sinh chưa được công nhận tốt nghiệp những năm học trước phải có giấy xác nhận về đạo đức, chấp hành chính sách, pháp luật của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp quản lý và có đơn xin dự xét tốt nghiệp THCS năm 2011.

 

 1. Tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp:

-         Xếp loại cả năm học lớp 9:

+ Hạnh kiểm: Từ Trung bình trở lên.

+ Học lực:

  • Từ Trung bình trở lên.
  • Học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 điểm trở lên trong đó có môn Toán hoặc ngữ văn đạt từ 5,0 trở lên nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

-         Đối với học sinh, học viên chưa được công nhận tốt nghiệp THCS từ những lần xét trước thực hiện theo khoản 2 và khoản 3 điều 7 Quy chế nói trên.

 1. Xếp loại tốt nghiệp:

-         Kết quả tốt nghiệp của người đang học tại các cơ sở giáo dục được xếp thành 3 loại: giỏi, khá, trung bình căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm và xếp loại học lực; nếu người học thuộc diện không xếp loại hạnh kiểm thì chỉ căn cứ vào kết quả xếp loại học lực:

  • Loại giỏi: hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi;
  • Loại khá: hạnh kiểm từ loại khá trở lên, học lực loại khá hoặc hạnh kiểm loại khá, học lực loại giỏi;
  • Loại trung bình: các trường hợp còn lại.

-         Kết quả tốt nghiệp của người học đã học hết chương trình THCS từ những năm trước đều xếp loại trung bình.

 1. Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2011:

-         Lịch xét công nhận tốt nghiệp THCS (lần 1)

  • Từ ngày 20/52011 đến 24/5/2011: Chuẩn bị hồ sơ. GVCN kiểm tra lại danh sách đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp của lớp.
  • Từ ngày 25/5/2011 đến 26/5/2011: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trường THCS Quang Trung làm việc (kể cả học sinh phổ thông và bổ túc).
  • Ngày 27/5/2011: Chủ tịch Hội đồng mang hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp lên Phòng GD&ĐT để phê duyệt kết quả.
  • Ngày 30/5/2011: Làm giấy chứng nhận tốt ngiệp.
  • Từ ngày 31/5/2011 đến 01/6/2011: Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh, học viên được công nhận tốt nghiệp THCS.

-         Lịch xét công nhận tốt ngiệp Bổ túc THCS (lần 2)

o       Từ ngày 04/12/2011 đến 06/12/2011: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Bổ túc THCS làm việc.

o       Ngày 07/12/2011: Chủ tịch Hội đồng mang hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp Bổ túc THCS lên Phòng GD&ĐT để phê duyệt kết quả.

o       Ngày 09/12/2011: Làm giấy chứng nhận tốt ngiệp tạm thời.

o       Ngày 10/12/2011: Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp Bổ túc THCS và giao lại hồ sơ cho học viên (tại cán bộ Phổ cập).

 

-         Hồ sơ đề nghi công nhận kết quả xét công nhận tốt nghiệp:

+ Biên bản hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS;

+ Danh sách dự xét tốt nghiệp THCS (02 bộ);

+ Danh sách công nhận tốt nghiệp THCS (03 bộ);

+ file ghi dữ liệu công nhận tốt nghiệp THCS được xuất từ phần mềm xét TN.

 

IV.              TỔ CHỨC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

 1. Đối tượng:

-         Học sinh “đã hoàn thành chương trình Tiểu học” ở độ tuổi từ 11 đến 13 tuổi (có năm sinh từ năm 2000), có hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại xã Hoà Bình.

-         Những học sinh được gia hạn thêm tuổi hoặc học trước tuổi thì áp dụng theo điều 37 chương V Điều lệ trường trung học ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, cụ thể là:

+ §­îc cao h¬n 1 tuæi víi häc sinh n÷, häc sinh tõ n­íc ngoµi vÒ n­íc;

+ §­îc cao h¬n 2 tuæi víi häc sinh ng­êi d©n téc thiÓu sè, häc sinh ë vïng kinh tÕ - x· héi khã kh¨n, häc sinh khuyÕt tËt, tµn tËt, kÐm ph¸t triÓn thÓ lùc vµ trÝ tuÖ, häc sinh må c«i kh«ng n¬i n­¬ng tùa, häc sinh trong diÖn hé ®ãi nghÌo theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc;

+ Häc tr­íc mét tuæi do gi¸m ®èc Së gi¸o dôc vµ еo t¹o cho phÐp c¨n cø vµo ®Ò nghÞ cña Phßng gi¸o dôc vµ еo t¹o cÊp huyÖn.

 

 1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
 2. Hồ sơ dự tuyển:

-         Đơn xin dự tuyển vào lớp 6;

-         Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học;

-         Bản sao giấy khai sinh và bản chính giấy khai sinh. Khi tuyển sinh nhà trường đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính giấy khai sinh, ký xác nhận vào phía sau bản sao giấy khai sinh nộp cho nhà trường và trả bản chính giấy khai sinh cho người đăng ký dự tuyển.

 

 1. Tổ chức tuyển sinh:

-         Ngày 31/5/2011 lập danh sách đề nghị Trưởng phòng GD-ĐT ra Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.

-         Thời gian tuyển sinh: Từ 10/7/2011 đến 30/7/2011.

-         Lịch tuyển sinh cụ thể như sau:

+ Từ 10/7/2011 đến 26/7/2011: Tổ chức phát hành đơn xin xét tuyển, nhận hồ sơ, tiến hành xét tuyển, lập danh sách được xét tuyển vào lớp 6 năm học 2011-2012.

+ Ngày 28/7/2011: Nộp hồ sơ đề nghị duyệt kết quả tuyển sinh về Phòng GD-ĐT.

+ Ngày 30/7/2011: Nhận danh sách trúng tuyển sinh đã được Phòng GD-ĐT phê duyệt.

-         Hồ sơ xét duyệt kết quả tuyển sinh:

+ Biên bản hội đồng tuyển sinh;

+ Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2011-2012 (02 bộ).

-         Ngày niêm yết danh sách được tuyển vào lớp 6 năm học 2011-2012:    01/8/2011

 

Trên đây là Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010-2011 và tuyển sinh năm học 2011-2012 của Trường THCS Quang trung. Kế hoạch này được phổ biến cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời với BGH để được giải quyết.

           

 

 

Nơi nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

-          Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

-          UBND xã Hoà Bình (để báo cáo);

-          CB, GV, NV nhà trường (để thực hiện);

-          Lưu VT.

Nguyễn Thái Sơn

           

Comments